Caracterul dumnezeiesc al furtunii …

   perfect_storm_big_wave.jpg Vă plac furtunile? Pentru un marinar, o astfel de întrebare este lipsită de importanţă. Fiind profesionist, furtuna în sine nu constituie nici un fel de pericol sau primejdie. El este obişnuit cu aşa ceva şi, în acelaşi timp, pregătit să facă faţă unei astfel de manifestări ale naturii.

Pentru omul de rând însă, ”furtuna” este ceva înspăimântător uneori. De ce? Întrucât ea este percepută ca fiind o manifestare a naturii care, uneori, pune în pericol atât viaţa cât şi lucrurile care ne-nconjoară.

Ei bine, cu siguranţă ştiţi că şi-n Sfânta Scriptură se vorbeşte despre ”furtună”. Este adevărat că sensul este ”figurativ”, însă învăţătura desprinsă este o adevărată hrană pentru sufletul însetat după cunoaşterea personală a lui Dumnezeu.

În meditaţia mea, aş vrea să vă împărtăşesc câteva adevăruri esenţiale legate de SCOPUL DUHOVNICESC AL FURTUNII. Există oare aşa ceva? Poate să aibă ”furtuna” un scop duhovnicesc? Ei bine, răspunsul este ”da” şi pentru a înţelege mai bine acest adevăr, aş vrea să vă ofer câteva exemple: a) În mijlocul ”furtunii”, credincioşii realizează adesea că viaţa lor nu prea corespunde cerinţelor lui Dumnezeu – acesta este Scopul Corectiv al Furtunii; b) În mijlocul ”furtunii”, credincioşii realizează uneori faptul că Dumnezeu le îmbunătăţeşte viaţa de credinţă – acesta este Scopul Perfectiv al Furtunii; c) În mijlocul ”furtunii”, credincioşii mai realizează şi faptul că Dumnezeul lor vrea să le comunice anumite adevăruri fundamentale legate de viaţa de credinţă şi de slujire – acesta-i Scopul Instructiv al Furtunii; d) În mijlocul ”furtunii”, credincioşii mai realizează şi faptul că Dumnezeu îi foloseşte ca privelişte pentru împărăţia întunericului – acesta-i Scopul Confirmativ al Furtunii; Asupra acestor patru lucruri se va axa meditaţia mea din ziua aceasta.   

I.  SCOPUL CORECTIV AL FURTUNII.

Când spun ”corecţie”, mă gândesc la trei elemente esenţiale în acest proces: a) disciplină; b) îndreptare; c) o direcţie corespunzătoare voii lui Dumnezeu. Ei bine, ”furtuna corectivă” are un asemenea caracter în vieţile credincioşilor. Ea aduce practic disciplina lui Dumnezeu asupra noastră, ne îndreaptă viaţa şi ne modifică traiectoria întrucât este clar că am luat-o razna, într-o direcţie greşită.

În Sfânta Scriptură îl avem pe Iona ca exemplu în privinţa aceasta ( Iona 1:1-17 ). Este chemat să ducă un mesaj al judecăţii pentru cei din Ninive iar el refuză, pur şi simplu, fugind la Tars. Plăteşte preţul călătoriei şi urcă liniştit în corabie. Fapta sa, atrage judecata şi mânia lui Dumnezeu.

Furtuna care s-a abătut asupra corăbiei nu l-a afectat numai pe el ci şi pe ceilalţi colegi de călătorie. Dumnezeu orchestrează în aşa fel lucrurile încât este descoperit şi văzând că nu mai există scăpare, tot el vine cu soluţia ”aruncatului în mare” pentru a se potoli furia dezlănţuită a naturii.

În final, el realizează că a greşit, se pocăieşte – asta înseamnă îndreptare şi reintră în parametrii corespunzători voii lui Dumnezeu.

Dragii mei, când suntem în mijlocul ”furtunii”, este bine să ne întrebăm astfel: Are situaţia aceasta dificilă care s-a abătut asupra mea, scop corectiv pentru viaţa mea?

Este evident că atunci când procesul ascultării de Domnul este fisurat sau întrerupt, sunt expus la tot felul de primejdii şi pericole. „Lupii răpitori” vor da târcoale şi vor căuta să sfâşie viaţa mea. Existenţa ”furtunii corective” este dovada clară că Dumnezeu ne iubeşte şi vrea îndreptarea noastră.

Deci, ”furtuna corectivă” =  disciplinare ( trezirea la realitate ), îndreptare ( corecţie prin pocăinţă, ceea ce înseamnă mărturisire de păcat şi îndreptarea vieţii ), o direcţie corespunzătoare voii lui Dumnezeu ( urmez traiectoria stabilită de Domnul pentru viaţa mea ).

His hands

              II.  SCOPUL PERFECTIBIL AL FURTUNII.

Ce se poate înţelege prin ”furtună perfectibilă”?  Prin definiţie, a perfecta înseamnă a definitiva, a îmbunătăţii, a desăvârşi ceva anume, a finisa. Ei bine, în viaţa celui credincios, Dumnezeu îngăduie ”furtuna perfectibilă” cu scopul de a îmbunătăţii calitatea vieţii duhovniceşti. 

Opriţiti-vă pentru câteva momente şi citiţi pasajul din Sfânta Scriptură – Evanghelia după Matei 14:22-36. Ucenicii Domnului n-au ajuns în mijlocul furtunii, ca urmare a unei măsuri corective. Dimpotrivă, ei s-au confruntat cu furtuna tocmai pentru că Îl ascultaseră pe Învăţătorul lor.

Interesant, nu-i aşa? Îl urmezi pe ISUS, şi totuşi ai parte de ”furtună”. Atât ucenicii cât şi Petru urmau să înveţe acolo pe mare una dintre cele mai frumoase lecţii de viaţă creştină practică: LECŢIA CREDINŢEI. Atât de bine au învăţat-o încât după înalţarea lui Isus la cer, aceştia au trăit ”… prin credinţă, nu prin vedere …” ( 2 Corinteni 5:7 ). Cât despre apostolul Petru, personajul care a umblat pe ape şi care ”a înghiţit ceva apă în noaptea aceea pe mare”, citiţi vă rog ce scrie în 1 Petru 1:3-9 să vedeţi cât de bine şi-a însuşit lecţia credinţei în noaptea acea ”furtunoasă” alături de Învăţătorul lui.  

Încă ceva scurt despre Petru – omul credinţei. În 1 Petru 5:10, el descrie, prin călăuzire de sus, care este scopul împătrit al suferinţei: desăvârşire, întărire, putere şi stabilitate. Suferinţa în sine poate fi asociată cu suferinţa. Când suntem în procesul ascultării de Dumnezeu şi totuşi trecem prin suferinţă, Tatăl nostru ceresc vrea să ne ofere cel puţin două mari binecuvântări: a) Să îmbunătăţească calitatea vieţii noastre duhovniceşti; b) Să asigure sănătate spirituală omului nostru lăuntric, duhovnicesc.

 070805-ocean-storm.jpg

     III.  SCOPUL INSTRUCTIV AL FURTUNII.

Cineva spunea odată că ”… cele mai frumoase adevăruri ale Scripturii, le descoperi alături de Dumnezeu în mijlocul furtunii …”.

Să fie oare adevărat lucrul acesta?  Următoarele exemple par să evidenţieze foarte clar acest adevăr al Sfintelor Scripturi.

Avem, pentru început, exemplul lui Petru – Evanghelia după Matei 14:22-36.  În mijlocul ”furtunii”, el învaţă, printre altele, ce înseamnă să priveşti ţintă la Domnul Isus. Mai târziu, un alt apostol ne îndeamnă cu toată fiinţa lui ”… să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu …” – Evrei 12:2.

Un alt exemplu măreţ este cel al lui Ilie – 1 Împăraţi 18:16-19:18. ”Furtuna” care s-a abătut asupra lui l-a injectat puţin cu dezamăgire, descurajare, frustrare şi i-a făcut cadou şi o ”frumoasă” depresie. Alături de Domnul lui, el a învăţat încă odată faptul că ”… Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu …” – 1 Împăraţi 18:39b.

Sunt convins că ştiţi ”furtuna” care s-a abătut asupra lui Noe. În vremea respectivă să vorbeşti despre ploaie, era un act de mare credinţă şi încredere în Domnul Dumnezeu său care i-a descoperit planul Său. Şi să munceşti atâţia ani la o corabie al cărei proiectant a fost tot Domnul Dumnezeu lui era, de asemenea, un act de mare încredere în promisiunile şi Cuvântul Domnului. Şi totuşi, în final, Noe avea să preamărească credincioşia lui Dumnezeu exemplificată prin împlinirea promisiunilor Sale.

Citiţi, vă rog, Psalmul 69:1-36 să vedeţi ce ”furtună” s-a abătut asupra lui David – omul după inima lui Dumnezeu. ”… îmi ameninţă apele viaţa …”, ”… mă afund în noroi …”, ”… nu mă pot ţinea …”, ”… am căzut în prăpastie, şi dau apele peste mine …”, ”… nu mai pot strigând …”, ”… mi se usucă gâtlejul …”, ”… mi se topesc ochii, privind spre Dumnezeul meu …”, ”… ocara îmi rupe inima, şi sunt bolnav …”,  sunt doar câteva dintre expresiile care definesc starea sufletească prin care a trecut omul lui Dumnezeu în vremea respectivă.

L-a abandonat oare Dumnezeu pe David în mijlocul ”furtunii”?  Niciodată. De fiecare dată, Cel Preaînalt a intervenit aducându-i izbăvirea de care avea nevoie. Măreţia şi credincioşia Domnului l-au determinat pe David să scrie atât de frumos despre Dumnezeul lui în Psalmul 23. În mijlocul strâmtorării, el ridică ochii spre Îzbăvitorul său şi experimentează Suveranitatea şi Atotputernicia Sa.

Închei acest şir de exemple cu Moise. Credeţi că i-a fost uşor atunci când evreii căutau motive de ceartă când ceva nu mergea bine sau când nu aveau cele necesare pentru călătorie. De fiecare dată însă, el a ştiut cum să procedeze, chiar şi atunci când şi cei din casa lui s-au ridicat împotriva sa, desconsiderându-i autoritatea înaintea poporului. Apropo, daţi click aici pentru a citi ultima glumă legată de experienţa evreilor la Marea Roşie găsită pe un blog pe care l-am citit în ultima vreme. Sunt sigur că o să vă placă.

Deci, sunt ”furtuni instructive” pe care Domnul le îngăduie în vieţile noastre. Scopul lor este de a cultiva relaţia noastră cu El, să desăvârşească în noi chipul lui Hristos, să dinamiteze viaţa noastră de credinţă.

Să nu le desconsideraţi.

 His angels

IV.  SCOPUL CONFIRMATIV AL FURTUNII.

Un exemplu destul de grăitor în privinţa aceasta îl constituie Iov – omul lui Dumnezeu. Iniţial, este lăudat de Domnul înaintea lui Satan şi întregii sale impărăţii iar, după aceea, ”potopul” se dezlănţuie peste el şi casa lui. Nici măcar soţia sa nu-i oferă sprijinul moral de care avea nevoie în acele vremuri de încercare a credinţei. 

Dumnezeu nu a îngăduit ”prăpădul” abătut asupra iubitului Său slujitor cu intenţia de a-l distruge, scopul a fost confirmativ. Fantastic, în vremea aceea DUMNEZEU AVEA PE PĂMÂNT UN SLUJITOR CU CARE SE PUTEA LĂUDA, CHIAR MÂNDRI CU EL ÎNAINTEA LUI SATAN & ÎMPĂRĂŢIEI LUI. ACESTA A FOST IOV. 

Binecuvântările ce au urmat imediat după reabilitarea sa confirmă încă odată faptul că Dumnezeu apreciază şi admiră întotdeauna frumuseţea practică a credinţei. 

În încheierea meditaţiei mele ( care cred că arată mai degrabă a predică ), dragă cititorule, aş vrea să citeşti în Evanghelia după Matei 7:24-29. Acolo, Scriptura vorbeşte despre două persoane, două terenuri, două construcţii, două teste şi două efecte sau rezultate diferite. Eu aş vrea să mă identific cu cel a cărei construcţie a rămas în picioare în urma testării de către Domnul Dumnezeu. 

De ce? Pentru că acesta se încadrează în categoria celor care fac voia Tatălui care este în ceruri. Şi astfel de oameni, credincioşi apreciază şi admiră foarte mult Dumnezeu. 

Ai grijă cum zideşti, pe ce zideşti şi cu ce fel de construcţie te prezinţi la testarea lui Dumnezeu. 

Fii binecuvântat de Domnul!  

Reclame

4 gânduri despre „Caracterul dumnezeiesc al furtunii …

 1. In general nu-mi plac furtunile. Insa citind aceasta meditatie, am fost provocat sa ma rog Domnului sa ma ajute sa le indragesc pe cele ”duhovnicesti”. Am vazut ce efect pot sa aiba in viata de credinta si as vrea sa am o atitudine buna.

  Multumesc pentru mesaj/meditatie. La mai multe.

 2. Draga Mihai,

  Multumesc pentru comentariul facut la articol. Iti spun drept, nici mie nu-mi prea plac furtunile, insa daca ne ferim de cele „duhovnicesti” nu vom cunoaste prea curand cine este Dumnezeul nostru si care este maretia care-L caracterizeaza.

  Domnul sa te binecuvinteze!

  Marius Motora Botosani

 3. Mi-ar place sa stiu cine este editorul acestui articol si sa il felicit. Cred ca ar trebui sa intelegem ca furtunile sunt parte a vietii noastre si uneori ele au menirea de a ne dezlipi de propriile noastre obiceiuri, credinte, atitudini omenesti si sa devenim mai spirituali si mai devotati…devotati nu unei cauze bisericesti sau religioase ci Domnului Isus.

  Ce facem atunci cand vin furtunile in viata noastra ? El care e Stapanul evenimentelor sau cirumstantelor neplacuta si neasteptate ne va dovedi Credinciosia si Iubirea fata de noi chiar si in cele mai grele momente . El e „Autorul” furtunii dar este si cu noi in mijlocul furtunii, El are puterea de a linisti sau a ne purta prin furtuna. Uneori va linisti totul in jurul nostru , alteori ne va proteja Mana Lui in mijlocul furtunii…indiferent de caracterul furtunii El ne Iubeste .

  David Arghir- California , Costa Mesa

 4. David,

  Ai auzit de cumnatul tau? Cred ca el este autorul acestui articol. Daca ar fi fost luat din alta parte, ar fi fost specificata sursa.
  Ma bucur ca ti-a placut. Am si alte subiecte la care meditez acum, insa toate vor fi postate pe blog la timpul lor.

  Multumesc pentru apreciere. Ii salut si pup pe toti ai tai.

  Marius Motora Botosani

Lasa un raspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s